Pit og tøndebrænding

Grænserne mellem pitbrænding og tøndebrænding kan være lidt flydende i den forstand, at man kan anvende de samme brændbare materialer og nogle af de samme kemikalier i alle brændingsformerne. 

I pitbrænding og tøndebrænding bør du af hensyn til dig selv og andre tilstedeværende undgå kemikalier, der giver giftige dampe. 

Det der giver farverne i en pitbrænding og i en tøndebrænding er de brændbare materialer, som du lægger i bålet og de kemikalier, som du evt. vælger at supplere med. Du kan bruge alle former for rent træ, som du også ville brænde i en pejs eller brændeovn. Ingen trykimprægneret træ. 

Opbyg bålet ved at lægge træ i bunde og derover savsmuld og små pinde i bunden. Opbyg bålet i lag med træ, små pinde og savsmuld. Du kan også bruge papir og tørret ukrudt fra haven – ja kort sagt alt brændbart, som du kan finde på. Læg de forglødede emner ca midt i bålet oven på et lag af savsmuld.

Du kan vælge at drysse farvende kemikalier oven på savsmulden i de enkelte lag i bålet. Kobbersulfat, jernsulfat og køkkensalt kan give flotte rødlige, rødbrune, gyldne og gule farver. Opløselige salte kan give en stor palette af farver. Udfordringen er at finde steder hvor man kan købe de rette kemikalier. Clayborators har via sin erhvervsregistrering adgang til at indkøbe professionelle materialer og clayborators har stor erfaring med hvilke materialer, der giver hvilke farver og hvordan materialerne skal kombineres for at få gode resultater. Du kan også vælge at opløse de vandopløselige sulfater og salte i vand og pensle, overhælde eller vaske dem ind i emnerne inden bærndingen. Emnerne skal være tørre inden brændingen. 

Hvis du ønsker højere temperaturer ved en pitbrænding er det en fordel at brænde i et hul i jorden i stedet for et bål ovenpå jorden, fordi temperaturen herved kan komme  højere op. Det skyldes, at bålet er beskyttet for vindpust, som vil fjerne varme fra bålet. Temperaturen har stor betydning for resultatet. Bliver emnerne meget lyse kan det skyldes for høj og for langvarig varme. Ved høj varme forsvinder den sorte farve fra soden.  Bliver emnerne for sorte skyldes det som regel for lav temperatur.

Pit brænding er sjovt, hyggeligt og resultaterne er uforudsigelige og kan være magiske. Ved pit brænding er det dog svært at sikre jævn varme distribution til alle emnerne og det er svært at kontrollere hvor meget varme emnerne får. Vindpust kan drille og flytte rundt på røgen og dampene, som danner farverne på emnerne.

Fordelen ved tøndebrænding er at bålet er beskyttet mod vindpust og man får en hurtig brænding. Hvis tønden er høj kan du lave huller i tønden for at sikre ilttilførsel til bålet. så undgår du at bålet går ud og du skal gentænde ilden. Lav fx en række huller på 12 mm i diameter 10-15 cm fra bunden hele vejen rundt. 

Farveudviklingen sker ikke mindst i afkølingsfasen, så undgå at forstyrre brændingen og tag først emnerne op, når de er helt kolde

Er du ikke tilfreds med resultatet kan du altid brænde emnet igen.